? Thánh Lễ Làm Phép Dầu | 08:00 | 09/4/2020 | Giáo phận Thái Bình

0
267

WGPTB _ Thánh Lễ Làm Phép Dầu được phát trực tiếp vào lúc 08:00 ngày 09/4/2020.