🔴LIVE – Cắt Băng, Làm Phép Linh Đài Đức Mẹ và Dâng Hoa tại Khu Vực Phía Bắc Gx Bồng Tiên ngày 17.5.2020

0
800

Trong niềm vui hân hoan mừng Tháng Hoa Dâng Mẹ. Cộng đoàn Công Giáo và Tôn Giáo Bạn khu vực Phía Bắc Giáo Xứ Bồng Tiên, được sự cho phép của Cha xứ, Cộng đoàn chúng con tổ chức chương trình : Cắt băng khánh thành Linh Đài Đức Mẹ và Dâng Hoa Kính Mẹ Maria

Thư mời và chương trình
Trực Tuyến Chương Trình