Đại Lễ Đức Maria Lên Trời – Quan Thầy Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình 15/8/2019

Chương Trình Thánh Lễ

Thứ 4 ngày 14/8/2019

– 19h30 : Thánh Lễ Khai mạc

Thứ 5 ngày 15/8/2019

– 9h00: Thánh Lễ Thứ Nhất

– 14h00 : Đặt Mình Thánh Chầu

– 16h00 : Rước Kiệu Đức Mẹ và các Thánh

– 17h00 : Thánh Lễ Đồng Tế