🔴Trực Tiếp: Chương Trình Mừng Chúa Giáng Sinh tại GX.Bồng Tiên – GP. Thái Bình ngày 24-12-2019

0
353
Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh
Hoan Ca & Diễn Nguyện
Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2019