🔴Trực Tiếp: Thành lập hội Legio Mariae Giáo Xứ Bồng Tiên và Thánh Lễ Kính Đức Mẹ ngày 30/10/2019

0
318

🔴Trực Tiếp: Thành lập hội Legio Mariae Giáo Xứ Bồng Tiên và Thánh Lễ Kính Đức Mẹ tại Thánh Đường Giáo Xứ Bồng Tiên – G.P Thái Bình ngày 30/10/2019.
Chương Trình : 
18h30 – 19h30 : Thành lập hội và tuyên hứa.
19h30 – 20h30 : Thánh lễ Kính Đức Maria.
Ban mục vụ truyền thông Giáo Xứ Bồng Tiên