le them sưc, giao xu bong tien, giao phan thai binh

🔴TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình ngày 7/8/2019.


Thánh Lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ giám mục Giáo Phận Thái Bình cử hành lúc 17h30 ngày 7/8/2019.
Thánh lễ được truyền hình trực tuyến trên các trang của Giáo Xứ Bồng Tiên.
www.giaoxubongtien.org
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/