🔴Trực Tiếp:Lễ Trọng Mừng Kính các Thánh Nam Nữ tại Giáo xứ Bồng Tiên – GP. Thái Bình ngày 1/11/2019

0
201

🔴Trực Tiếp:Lễ Trọng Mừng Kính các Thánh Nam Nữ tại Giáo xứ Bồng Tiên – GP. Thái Bình
Thời gian: 19h30 ngày 1/11/2019
(Tham dự xem trực tiếp dành cho những người không thể đến nhà thờ)
Chương trình được ban ban mục vụ truyền thông truyền hình trực tiếp trên trang Giáo Xứ Bồng Tiên
http://giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/

https://www.youtube.com/giaoxubongtien/