🔴Trực Tiếp: Đại hội hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Hạt Thành Phố – GP. Thái Bình chiều ngày 3/11/2019

0
321

🔴Trực Tiếp: Đại hội hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Hạt Thành Phố – GP. Thái Bình chiều ngày 3/11/2019

Địa điểm : Giáo Xứ Bồng Tiên

Chương trình được ban ban mục vụ truyền thông truyền hình trực tiếp trên trang Giáo Xứ Bồng Tiên