Trực Tiếp: Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế về chia sẻ chuyên đề”NÊN MỘT TRONG YÊU THƯƠNG” tại Giáo Xứ Bồng Tiên dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo xứ 9/8/2018

0
2998

Trực Tiếp: Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế về chia sẻ chuyên đề”NÊN MỘT TRONG YÊU THƯƠNG” tại Giáo Xứ Bồng Tiên dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo xứ 9/8/2018
Link xem Youtube HD: https://youtu.be/g-HgynpYoDs
Chương trình chia sẻ sẽ được Ban truyền thông Giáo Xứ Bồng Tiên thực hiện truyền hình trực tiếp trên các trang của Giáo Xứ.
http://giaoxubongtien.org
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here