Cáo Phó Ông Giuse Trần Văn Tước

0
1928

 

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse Trần Văn Tước sớm về hưởng tôn nhan Chúa . Amen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here