Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2019

Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên Năm C

Bấm vào đây đọc Lời Chúa tiếng Anh BÀI ĐỌC I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm B Cung Hiến Đền Thờ Phêrô & Phaolô Bấm vào đây đọc Lời Chúa tiếng Anh BÀI ĐỌC I: Đn 12, 1-3 "Khi...

Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 30 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật Tuần 30 Mùa Thường Niên Năm B BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9 "Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt". Trích...

Bài Mới Nhất

THÔNG BÁO DANH SÁCH ANH CHỊ EM GX BỒNG TIÊN ĐANG LAO ĐỘNG ĐÀI...

DANH SÁCH ANH CHỊ EM GIÁO XỨ BỒNG TIÊN ĐANG LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN ỦNG HỘ...

Thông Báo Xây Dựng Nhà Máy Nước

Giáo Xứ Bồng Tiên - Giáo Phận Thái BìnhKính thưa quý cộng đoàn hiện nay vấn đề về an toàn vệ sinh...

03-05 Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê Tông đồ

Thánh Philípphe tông đồ(thế kỷ thứ 1) https://youtu.be/kgvv84ZEZRo Thánh Philípphe môn đồ của Gioan...

Trực Tiếp: Rước Kiệu và Thánh Lễ Quan Thầy Giáo Họ Đội Trạch –...

Chương trình: 15h30: Rước kiệu Thánh Quan Thầy xung quanh khuân viên Thánh Đường 16h30: Thánh...

Trực Tiếp: Dâng Hoa Đồng Tiến Các Xứ Họ và Thánh Lễ Khai Mạc...

Chương trình: 18h00 - 20h00 : Các Xứ Họ dâng hoa kính Đức Mẹ tại Giáo Họ Đội...