Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 4, 2021

Lời Chúa 17-6-2019

PHÚC ÂM: Mt 5, 38-42 https://youtu.be/3s-fqKJr8Uw "Thầy bảo các con: đừng chống cự lại...

TÌNH CHA HẬU HỈ

(Chúa Nhật IV Mùa Chay C) Dưới góc nhìn tình yêu thì người ta có thể nói rằng đoạn...

Lời Chúa

03/03/2019Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm C Bấm vào đây đọc Lời Chúa tiếng Anh BÀI ĐỌC...

Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên Năm C

Bấm vào đây đọc Lời Chúa tiếng Anh BÀI ĐỌC I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm B Cung Hiến Đền Thờ Phêrô & Phaolô Bấm vào đây đọc Lời Chúa tiếng Anh BÀI ĐỌC I: Đn 12, 1-3 "Khi...

Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 30 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật Tuần 30 Mùa Thường Niên Năm B BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9 "Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt". Trích...

Bài Mới Nhất

Trực Tuyến: Thánh Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Quan...

Trực tuyến: Thánh Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Quan Thầy Giáo Xứ Bồng Tiên Ngày 14/8/2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến: 19h30 – Thứ 7 ngày 29/5/2021 – Chúa Nhật Tuần...

Thánh Lễ Trực Tuyến: 19h30 - Thứ 7 ngày 29/5/2021 - Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm B

Thánh Lễ Trực Tuyến : Lễ Chúa Thăng Thiên – Chúa Nhật VII Phục...

Thánh Lễ Trực Tuyến : Lễ Chúa Thăng Thiên - Chúa Nhật VII Phục Sinh tại Giáo Xứ Bồng Tiên 15-5-2021

Trực Tuyến: Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh – 15h30 – 25.12.2020 – Giáo...

Chương trình: Ngày 24.12.2020 16h00: Lễ Vọng. 19h30: Hoan Ca...