Thứ Hai, Tháng Ba 1, 2021

Trực Tiếp: Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế về chia sẻ chuyên đề”NÊN MỘT...

Trực Tiếp: Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế về chia sẻ chuyên đề"NÊN MỘT TRONG YÊU THƯƠNG" tại Giáo Xứ Bồng Tiên dịp kỷ...

Trực Tiếp: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ về thăm mục vụ và dâng...

Trực Tiếp: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ giám mục Giáo Phận Thái Bình về thăm mục vụ và dâng Thánh Lễ tại Giáo...

[Trực Tiếp] Thánh Lễ Mở Tay của Tân Linh Mục Giuse Trần Quốc Phong...

Thánh Lễ Mở Tay của Tân Linh Mục Giuse Trần Quốc Phong tại quê hương Giáo Xứ Bồng Tiên - Giáo Phận Thái...

Trực Tiếp : Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo Xứ Bồng Tiên...

Trực Tiếp : Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo Xứ Bồng Tiên - Giáo Phận Thái Bình ngày 1/4/2018 Thánh Lễ được Ban...

[Trực tiếp] Lễ Đặt Viên Đá Góc Tường Xây Dựng Ngôi Nhà Chung Giáo...

Lễ Đặt Viên Đá Góc Tường Xây Dựng Ngôi Nhà Chung Giáo Xứ Bồng Tiên - Giáo Phận Thái Bình ngày 6/7/2018 Thánh Lễ...

[Trực Tiếp] Lễ phát tang Cha Đa Minh Phạm Quang Trung tại Giáo Xứ...

Lễ phát tang Cha Đa Minh Phạm Quang Trung tại Giáo Xứ Hoàng Xá - Giáo Phận Thái Bình Thái Bình 7/3/2018 Link Youtube...

[Trực tuyến] Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Truyền chức Linh...

Thánh lễ được cử hành lúc 8h00 ngày 8/12/2017 https://youtu.be/q-mFGa2nejI

Truyền hình trực tiếp: Hội Đồng Hương Giáo Xứ Bồng Tiên tại Miền Nam...

Truyền hình trực tiếp: Hội Đồng Hương Giáo Xứ Bồng Tiên tại Miền Nam dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 100 Năm Thành...

Trực Tiếp: Chương Trình Hoan Ca Tạ Ơn và Tiệc Mừng của Đồng Hương...

Trực Tiếp: Chương Trình Hoan Ca Tạ Ơn và Tiệc Mừng của Đồng Hương Bồng Tiên tại Miền Nam kỷ niệm 100 năm thành...

Bài Mới Nhất

Trực Tuyến: Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh – 15h30 – 25.12.2020 – Giáo...

Chương trình: Ngày 24.12.2020 16h00: Lễ Vọng. 19h30: Hoan Ca...

Trực Tuyến: Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh – 19h00 – 24.12.2020 – Giáo...

Chương trình: Ngày 24.12.2020 16h00: Lễ Vọng. 19h30: Hoan Ca...

Trực Tuyến: Thánh Lễ Chính Tiệc Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại Giáo Xứ...

Trực Tuyến: Thánh Lễ Chính Tiệc Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 20.12.2020 16h30...

Trực Tuyến: Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại Giáo...

Trực Tuyến: Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại Giáo Xứ Bồng Tiên - Giáo Phận Thái Bình...