Thứ Bảy, Tháng Ba 23, 2019

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tro và Nghi Thức Xức Tro tại Giáo Xứ Bồng...

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tro và Nghi Thức Xức Tro tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 6/3/2019Thánh lễ được truyền hình...

Trực tuyến Đón Đức TGM Marek Zalewski – Tạ ơn 45 năm Linh mục...

WGPTB (2/3/2019) - Giáo phận Thái Bình hiệp lòng Tạ ơn Thiên Chúa vào Chúa nhật (3/3/2019) nhân kỷ niệm 45 năm...

Trực Tiếp: Thánh Lễ Giao Thừa Tại Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận...

Trực Tiếp: Thánh Lễ Giao Thừa Tại Giáo Xứ Bồng Tiên - Giáo Phận Thái Bình ngày 4/2/2019.

Trực Tiếp: Chương trình” HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH” tại Giáo Xứ...

Trực Tiếp: Chương trình" HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH" tại Giáo Xứ Bồng Tiên - Giáo Phận Thái Bình...

Trực tiếp: Các em Thiếu Nhi Giáo Xứ Bồng Tiên rước lế lần đầu...

Trực tiếp: Các em Thiếu Nhi Giáo Xứ Bồng Tiên rước lế lần đầu ngày 23/12/2018 Thánh lễ...

Trực Tiếp: Thánh Lễ Chính Tiệc Tuần Chầu Lượt tại Giáo Xứ Bồng Tiên...

Trực Tiếp: Thánh Lễ Chính Tiệc Tuần Chầu Lượt tại Giáo Xứ Bồng Tiên - GP Thái Bình ngày 22/12/2018.

Trực Tiếp: Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Chầu Lượt tại Giáo Xứ Bồng Tiên...

Trực Tiếp: Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Chầu Lượt tại Giáo Xứ Bồng Tiên - GP Thái Bình ngày 22/12/2018.

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse Trần Xuân Ứng tại...

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse Trần Xuân Ứng tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 12/12/2018 Chương trình được truyền hình...

Trực Tiếp: Hoan Ca Tạ Ơn mừng Tân linh Mục Giuse Trần Xuân Ứng...

Trực Tiếp: Hoan Ca Tạ Ơn mừng Tân linh Mục Giuse Trần Xuân Ứng tại Giáo Xứ Bồng Tiên - Giáo Phận Thái Bình...

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Phêrô Trần Xuân Hiền...

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Phêrô Trần Xuân Hiền tại Giáo Xứ Bồng Tiên - Giáo Phận Thái Bình...

Bài Mới Nhất

Trực tiếp: Thánh Lễ Kính Thánh Giuse – Quan Thầy Ca Đoàn Giuse Giáo...

Trực tiếp: Thánh Lễ Kính Thánh Giuse - Quan Thầy Ca Đoàn Giuse Giáo Xứ Bồng Tiên - GP Thái Bình...

Thánh Giuse, Người Anh Hùng Thầm Lặng

Thánh Gioan Phaolô II viết trong “Thông điệp Đấng giữ gìn Chúa Cứu Thế” : “Một sự thinh lặng cho thấy được...

Làm Sao Thắng Được cám Dỗ

Chúng ta hay nói đến từ “cám dỗ”. Vậy cám dỗ là gì? Hiểu một cách đơn giản cám dỗ tức là...

Lời mời gọi sám hối

Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa; không ai xứng đáng được ơn cứu độ… Chính vì thế...

Trực Tiếp: Lễ Giỗ 1 Năm Cha ĐaMinh Phạm Quang Trung tại Giáo Xứ...

Trực Tiếp: Lễ Giỗ 1 Năm Cha ĐaMinh Phạm Quang Trung tại Giáo Xứ Bồng Tiên - GP Thái Bình ngày...