Cha quý hương Giáo Xứ Bồng Tiên Giuse Trần Xuân Ứng về nhận nhiệm sở mới tại Giáo Xứ Thục Thiện

0
1385

Cha quý hương Giáo Xứ Bồng Tiên Giuse Trần Xuân Ứng về nhận nhiệm sở mới tại Giáo Xứ Thục Thiện – Giáo Phận Thái Bình.

Hôm qua ngày 7/1/2019 Cha Giuse Trần Xuân Ứng đã về nhận quản nhiệm tại Giáo Xứ Thục Thiện. Trong bầu không khí vui mừng cộng đoàn Giáo xứ Bồng Tiên và Giáo Xứ Thục Thiện đã cùng đưa đón Cha về nhận sứ vụ mới mà Đức Cha Phêrô đã bổ nhiệm. Ngay khi về Giáo Xứ Thục Thiện Cha Quản Hạt Nam Tiền Hải đã đại diện Đức Cha Phêrô trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Giuse Trần Xuân Ứng và cũng trao ghế chủ tọa, giếng rửa tội, tòa giải tội, dây chuông… để Cha Giuse tiếp nhận quản nhiệm Giáo Xứ Thục Thiện. Sau khi tiếp nhận Giáo Xứ, Cha Giuse đã dâng Thánh Lễ tạ ơn và bảy tỏ tâm tình hứa sẽ cùng cộng đoàn Giáo Xứ Thục Thiện xây dựng Giáo Xứ ngày một phát triển mạnh hơn về đời sống đức tin. Sau Thánh Lễ để tỏ lòng yêu mến, các ban ngành trong Giáo Xứ Thục Thiện đã tặng hoa chúc mừng Cha Giuse Trần Xuân Ứng.