CHƯƠNG TRÌNH NGHI THỨC VÀ THÁNH LỄ TUẦN THÁNH GIÁO XỨ BỒNG TIÊN NĂM 2018

0
2076

CHƯƠNG TRÌNH NGHI THỨC VÀ THÁNH LỄ TUẦN THÁNH GIÁO XỨ BỒNG TIÊN NĂM 2018

1️⃣ Lễ Lá
– Thứ 7 (Ngày 24/03/2018)
+ 19h00 : Làm phép lá tại nhà chung và rước vào Thánh Lễ
– Chúa Nhật (Ngày 25/03/2018) :
+ 16h00 : Lễ Lá tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa GiêSu
2️⃣ Thứ 5 Tuần Thánh ( Ngày 29/03/2018)
– 17h00 : Rước đoàn Tông Đồ từ nhà chung vào Thánh Lễ Tiệc Ly. Sau Thánh Lễ kiệu Mình Thánh Chúa sang toà phụ và chầu đến 12h đêm.
– Các Giờ Chầu :
+ 19h30 đến 20h00 : Giáo họ Đội Trạch
+ 20h00 đến 21h00 : Giáo khu Tử Đạo
+ 21h00 đến 22h00 : Giáo khu KiTô Vua
+ 22h00 đến 23h00 : Giáo khu Vinh Sơn
+ 23h00 đến 23h30 : Giáo khu Vô Nhiễm
+ 23h30 đến 24h00 : Giáo khu Giu-Se
3️⃣ Thứ 6 Tuần Thánh ( Ngày 30/03/2018)
– 14h00 : Đi đàng Thánh Giá sau đó tiến vào nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa
-19h00 : Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa, sau đó cất Xác và kiệu táng xác Chúa
4️⃣ Thứ 7 Tuần Thánh ( Ngày 31/03/2018)
– 15h30 : Đi đàng Thánh Giá.
– 19h00 đến 20h15 : Ngắm Dấu Đanh.
– 20h30 Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.
5️⃣. Chúa Nhật Phục Sinh ( Ngày 01/04/2018)
– 15h00 : Rước kiệu Chúa Phục Sinh và vào Thánh Lễ Phục Sinh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here