CHUYỂN TIẾP – Trực tiếp : ĐHGT GIÁO TỈNH MIỀN BẮC LẦN THỨ XVI – Phần 5 : Giao lưu với cha Giuse Phanxicô Vũ Thế Toàn

0
126

 CHUYỂN TIẾP – Trực tiếp : ĐHGT GIÁO TỈNH MIỀN BẮC LẦN THỨ XVI – Phần 5 : Giao lưu với cha Giuse Phanxicô Vũ Thế Toàn