ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức: Thánh lễ Tạ ơn, Bế giảng Năm học 2018-2019

0
702

WGPTB – Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng nay (29.05.2019), 133 chủng sinh của Đại chủng viện (ĐCV) Thánh Tâm Mỹ Đức đã cùng với Đức cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ tạ ơn trong ngày ĐCV bế giảng niên học 2018 – 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Lễ bế giảng là thời khắc quan trọng để quý cha trong Ban Điều hành ĐCV cũng như các chủng sinh và anh em tu sinh chung lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Mẹ Giáo hội và tri ân Đức cha Phêrô, bày tỏ lòng cảm mến với muôn người; đồng thời, cũng là thời khắc nhìn lại cách toàn diện hành trình một năm học vừa qua, để trung thực lượng giá những thành quả, để chân thành nhận diện những dấu chỉ khả quan cũng như những khó khăn, thách đố, hầu tiến bước cách mạnh mẽ và xác tín hơn trong giai đoạn mới. Đặc biệt, thánh lễ bế giảng năm nay đánh dấu một mốc son đáng ghi nhớ trong lịch sử hình thành và phát triển của ĐCV. Ngày hôm nay, sau 8 năm, khóa đào tạo chủng sinh đầu tiên kể từ ngày tái thiết ĐCV đã kết thúc tốt đẹp trong tình yêu thương của Chúa, sự quan tâm lo lắng của Đức cha Phêrô, của quý cha và quý vị ân nhân. Và để ghi nhớ dấu mốc quan trọng này, trong thánh lễ tạ ơn tại ngôi nhà thờ Chính tòa, Đức cha Phêrô đã trao Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho quý thầy vừa tốt nghiệp khóa đầu tiên của ĐCV Thánh Tâm. 

Chương trình lễ bế giảng của ĐCV Thánh Tâm được bắt đầu với bài bài diễn văn báo cáo tổng kết niên học 2018 – 2019 của cha Đaminh Đặng Văn Cầu – Giám đốc Điều hành ĐCV. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cha Giám đốc đã thay mặt cho ban điều hành, cho quý thầy và anh em tu sinh bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa vì Người đã ban nhiều ơn lành và gìn giữ từng thành viên trong ĐCV trong một năm qua. Cha đã trình lên Đức cha Phêrô chương trình đào tạo của ĐCV trong năm vừa qua, chương trình này được đặt trên nền tảng của câu Lời Chúa “Vâng lời Thầy con xin thả lưới” (Lc 5,5). Theo như lời của cha Giám đốc, trong suốt năm học qua, dựa trên nền tảng của câu lời Chúa chủ đề của năm học, thầy và trò ĐCV đã ra sức đào luyện theo đúng Ratio của Bộ Giáo sĩ và Định hướng – chỉ dẫn đào tạo Linh mục của Hội đồng Giám Mục Việt Nam, như các Đại Chủng viện khác. Các thầy được đào luyên theo 4 chiều kích: Nhân Bản, Thiêng liêng, Trí thức và Mục vụ để trở thành những con người của “mầu nhiệm” nghĩa là giống Chúa Giê-su mọi đàng; con người của “hiệp thông” nghĩa là gắn bó với Giáo Hội và với mọi người; con người của “sứ vụ”, nghĩa là mang ơn cứu độ cho mọi người trong sứ mệnh truyền giáo. 

Giáo phận Thái Bình

Trong bản báo cáo chương trình đào tạo của Đại chủng viện, cha Giám đốc cũng đã đưa ra những nhận định về ưu, nhược điểm về mặt tinh thần cũng như vật chất của Đại Chủng viện Thánh Tâm. Dưới sự hướng dẫn sâu sát của Đức Cha, nhiệt huyết của quý cha trong ban điều hành, quý cha giáo, quý cha đồng hành và linh hướng, tinh thần tận tụy và cầu tiến của quý thầy nên mọi sinh hoạt của Chủng viện ở cả hai cơ sở đều diễn ra tốt đẹp. Theo như lời của cha Giám đốc, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn có những khuyết điểm mà mọi thành viên trong gia đình ĐCV lâu nay vẫn thao thức đó là: việc hạn chế kinh nghiệm trong việc đào tạo của quý cha trong ban điều hành gây nên ít nhiều khó khăn cho công việc đào tạo; thư viện của chủng viện còn khá khiêm tốn về mặt đầu sách làm cho việc nghiên cứu tìm tòi của quý thầy bị hạn chế; cơ sở của chủng viện Mỹ Đức vừa nhỏ, vừa bị xuống cấp cũng ảnh hưởng rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày. Mặc dầu còn nhiều thiếu sót nhưng mọi thành viên trong ĐCV luôn vững tin rằng với ơn Chúa và kinh nghiệm đào tạo của Đức Cha Phê-rô, sự cộng tác quảng đại của cha Tổng Đại Diện, Cha Đại diện Giám Mục, quý cha trong ban tư vấn, quý cha giáo, quý cha, quý ông bà cố, quý ân nhân và quý khách sẽ bù đáp những thiếu sót và giúp mỗi thành viên ngày một hoàn thiện, bớt đi những thiếu sót để công cuộc đào tạo những tâm sĩ Thái Bình đạt được những kết quả như lòng Chúa và Giáo Hội mong ước.

Cao điểm trong ngày bế giảng niên học của ĐCV Thánh Tâm trong ngày hôm nay là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ cử hành tại Nhà thờ Chính tòa. Trong buổi sáng hôm nay, quý cha trong giáo phận đã trở về Nhà Chung Giáo phận để tham dự kì tĩnh tâm tháng, quý cha đã cùng với Đức cha dâng thánh lễ này để dâng lên Chúa lời tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho Giáo phận, cho ĐCV Thánh Tâm. Trong thánh lễ này, Đức cha Phêrô đã mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng cầu nguyện cho ơn gọi trong giáo phận, cầu nguyện cho ĐCV Thánh Tâm, cho anh em tu sinh và quý thầy lãnh nhận tu phục và các tác vụ thánh trong ngày hôm nay. Đức cha cũng mời gọi mọi người cộng tác cách nhiệt tình hơn nữa trong việc cổ vũ cho ơn gọi để giáo phận nói riêng và Giáo hội có được những vị mục tử như lòng Chúa mong ước.  

Giáo phận Thái Bình

Sau khi chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ, Đức cha Phêrô đã trao tu phục cho anh em tu sinh, chính thức đón nhận anh em gia nhập vào chủng sinh đoàn của giáo phận. Bằng việc lãnh nhận chiếc áo chùng thâm, anh em tân chủng sinh đã công khai bày tỏ ước muốn được dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội trong ơn gọi chủng sinh linh mục, sẵn sàng đáp trả lại lời mời gọi của Đức Kitô, trở nên môn đệ của Ngài. Chiếc áo chùng thâm sẽ là sức mạnh và sự nâng đỡ cho người môn đệ, là dấu chỉ của tình yêu và sự bền đỗ của người môn đệ đối với Chúa Kitô. 

Sau khi trao áo chùng thâm cho anh em tân chủng sinh, Đức cha Phêrô đã trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các thầy mãn trường khóa thứ nhất của ĐCV Thánh Tâm. Đức Cha đã trao sách thánh, như quyền được công bố lời Chúa cho các ứng viên. Giáo Hội thiết lập tác vụ đọc sách để những người nhận tác vụ này phục vụ cộng đoàn trong nhiệm vụ đọc Lời Chúa và hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện. Theo đó, Thừa tác viên Đọc sách có phận vụ chính là đọc Lời Chúa trong cộng đoàn phụng vụ, ngoại trừ bài Tin Mừng trong thánh Lễ. Đồng thời, hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện khi không có mặt thừa tác viên có chức thánh. Khi cử hành thánh lễ, nếu không có phó tế, thừa tác viên còn xướng các ý nguyện trong lời nguyện chung hoặc đọc thánh vịnh, đáp ca khi không có ca viên. Thừa tác vụ Giúp lễ có công việc chính là phục vụ bàn thờ và trợ giúp phó tế, linh mục trong các cử hành phụng vụ, nhất là thánh lễ; chuẩn bị lễ vật trên bàn thờ và là thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân.

Sau nghi thức trao áo chùng thâm và các tác vụ thánh, Thánh lễ tiếp tục với tâm tình cảm mến tri ân. Cuối lễ, một thầy đại diện cho các thầy chủng sinh đã nói lên lời Tạ Ơn Chúa, tri ân Đức cha Phêrô, các cha Giáo và quí cha, quý vị ân nhân đã yêu thương, nâng đỡ hướng dẫn đồng hành với các Thầy trên bước đường tu học, cũng như cảm ơn cha mẹ đã quảng đại hy sinh để các Thầy được sống theo ơn gọi dù gia đình lắm khi rất khó khăn. Các thầy cũng đã xin quý đấng bậc và cộng đoàn dân Chúa tiếp tục yêu thương nâng đỡ và cầu nguyện không ngừng để các thầy trở nên những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. 

Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thái Bình