GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI KÈN TRỐNG KHU VỰC NAM HẠT THÀNH PHỐ

0
1532

GIÁO XỨ BỒNG TIÊN

GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI KÈN TRỐNG KHU VỰC NAM HẠT THÀNH PHỐ

Trân trọng kính mời quý ông bà cùng toàn thể anh chị em.

Với ước mong tinh thần phục vụ các xứ họ ngày càng tốt đẹp hơn và chuyên môn được thúc đẩy hơn, ban kèn trống các xứ họ khu vực Nam hạt Thành Phố có tổ chức giao lưu kèn trống trong khu vực tại Giáo xứ Bồng Tiên vào thứ 7 ngày 16/12/2017.

Vậy chúng tôi kính mời ông bà cùng toàn thể anh chị em tới tham dự Thánh Lễ và chương trình giao lưu này. Sự hiện diện của quý ông bà anh chị em là động lực lớn cho các ban kèn trống trong tinh thần phục vụ các Giáo xứ họ và Giáo phận.

Chương Trình :

  • 15h00 – 15h30 : Tập kèn trống
  • 15h30 – 16h00 : Xưng tội và tập hát
  • 16h00 – 16h15 : Giải lao
  • 16h15 – 16h30 : Rước vào Thánh Lễ
  • 16h30 – 17h30 : Thánh Lễ
  • 17h30 – 19h00 : Tiệc mừng
  • 19h00 : Giao lưu kèn trống

Bồng Tiên ngày 12/12/2017

  Hiệp thành                                                                           Đại diện trưởng ban

Lm Dom. Bùi Thế Truyền                                                    Dom. Trần xuân Hải

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here