Giới thiệu Danh sách quý thầy tiến chức trong Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế (07/12/2019)

0
989