(Share) Chia sẻ file thiết kế Lộc Thánh Mừng Xuân – Giáo Xứ Bồng Tiên

0
845

Bộ Lộc Thánh Mừng Xuân 2019 do Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Xứ Bồng Tiên thiết kế riêng cho Giáo Xứ nay xin chia sẻ toàn bộ file thiết kế cho anh chị em nào cần dùng để thiết kế cho Giáo xứ mình.

Thông tin thiết kế:

Phần mềm Adobe Photoshop

Kích thước : 34×12 cm . 300 pixel

Link google driver

https://drive.google.com/file/d/18S0BPn2_hRVyIOEjqA5LOoVaITDRSBy5/view?fbclid=IwAR3SgoUjZQVOlwtMtlwo3jiEueZd-ARIa8fo3ydBmkuM6OkAPHZhopT9zsw