Thánh Lễ Ra Mắt Hiệp Đoàn Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm Giáo Hạt Thành Phố ngày 11/11/2018

0
537

Thánh Lễ Ra Mắt Hiệp Đoàn Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm Giáo Hạt Thành Phố ngày 11/11/2018 Youtobe Full HD : https://youtu.be/DzONVnJ5rLw

Người đăng: Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình vào Thứ Bảy, 10 Tháng 11, 2018