Thánh Lễ Tạ Ơn Và Cắt Băng Khánh Thành Sân Bóng Giáo Xứ Bồng Tiên Giáo Phận Thái Bình ngày 19/7/2023

0
187