Thánh Lễ trực tuyến: Lễ Kính Thánh Giuse Thợ – 19h30 – ngày 1.5.2020 tại Giáo Xứ Bồng Tiên .

0
401

Thánh Lễ trực tuyến: Lễ Kính Thánh Giuse Thợ – 19h30 – ngày 1.5.2020 tại Giáo Xứ Bồng Tiên Lễ quan Thầy Giáo Họ Đội Trạch và Giáo Khu 1 Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình