Thánh Lễ Trực Tuyến –Lễ Vọng Phục Sinh – 20g00 – Thứ 7 Tuần Thánh – 11/4/2020 – Gx Bồng Tiên

0
742

Chương Trình Tuần Thánh năm 2020 tại Giáo Xứ Bồng Tiên

Thứ 5 : 17g30 Thánh Lễ Tiệc Ly

Thứ 6 : 16g00 : Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu

Thứ 7 : 20g00 : Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Chúa Nhật : 16g00 : Đại Lễ Phục Sinh