Thánh Lễ Trực Tuyến – Thánh Lễ Tiệc Ly – Thứ 5 – 9/4/2020 – Giáo Xứ Bồng Tiên -GP Thái Bình

0
438

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thánh Lễ Tiệc Ly – Thứ 5 – 9/4/2020 – Giáo Xứ Bồng Tiên -GP Thái Bình

Thánh Lễ sẽ được truyền hình trực tuyến lúc 17g30.