THÔNG BÁO: Thành Lập Hội Đồng Hương Bồng Tiên tại Hà Nội.

0
373

Thông Báo Thành Lập Hội Đồng Hương Bồng Tiên tại Hà Nội

Ngày 26/5/2019 Cha Chánh Xứ Bồng Tiên ĐaMinh Bùi Thế Truyền,  ông trùm Truyền và ông Trùm Thăng đã lên Hà Nội gặp gỡ anh em đồng hương Bồng Tiên đang học tập và sinh sống tại Hà Nội.

Qua bàn bạc và theo ý nguyện của anh em Cha Xứ và Ban Trùm đã quyết định thành lập Hội Đồng Hương Giáo Xứ Bồng Tiên tại Hà Nội. Mục đích thành lập là để anh em  đang sống xa Giáo Xứ nhưng luôn gắn kết, đùm bọc giúp đỡ nhau về đời sống vật chất và đời sống đức tin, tạo nên tình đoàn kết yêu thương giữa những người anh em trong Giáo Xứ đang sinh sống tại Hà Nội.

 Danh sách hiện tại gồm 19 thành viên của Giáo Họ Nhà Xứ và Giáo Họ Đội Trạch

Trưởng ban là anh Phóng con ông Sơn

Phó ban là Anh Thiệp – Giáo Họ Đội Trạch và Anh Tám con ông Mão

Thư ký là Chị Thục con ông Chấn

Dưới đây là danh sách các thành viên

1 – Anh Phóng

2 – Anh Tám

3 – Chị Thục

4 – Anh Quan

5 – Anh Trưởng

6 – Anh Chín

7 – Anh Dũng

8 – Anh Hải

9 – Anh Thế (con ông Thông)

10 – Anh Thế (con ông Biểu)

11 – Chị Vân

12 – Anh Hai

13 – Anh Tạo

14 – Anh Mạnh

15 – Anh Thiệp

16 – Chị Huế

17 – Anh Quỳnh

18 – Anh Yến

19 – Anh Cương

Hiện tại do mới thành lập nên còn một số anh chị em chưa có tên trong danh sách xin vui lòng liên hệ với anh Phóng  SĐT: 0981159779  –   Anh Thiệp SĐT : 0988181585 .
Anh Tám SĐT: 0966408040 . Xin cảm ơn.

Hội Đồng Hương Giáo Xứ Bồng Tiên tại Hà Nội