THƯ CẢM ƠN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH.

0
428

THƯ CẢM ƠN

Kính thưa cộng đoàn trong thời gian vừa qua Cha Xứ và Ban Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Bồng Tiên đã xây dựng 1 nhà máy sản xuất nước sạch uống trực tiếp cho cộng đoàn Giáo Xứ Bồng Tiên, đã được mọi người ủng hộ và đóng góp công, góp của để hệ thống nhà máy nước đi vào hoạt động ổn định phục vụ cho cộng đoàn trong và ngoài Giáo Xứ có nguồn nước sạch tinh khiết dùng uống trong các cuộc lễ và trong đời sống hằng ngày.  Cha xứ, cùng Ban Trùm và cộng đoàn Giáo Xứ xin gửi lời cảm ơn đến các ân nhân đã hy sinh góp công,  góp của để xây dựng nhà máy nước.

 Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị luôn mạnh khỏe và bình an.

Dưới đây là thông báo về thu chi xây dựng nhà máy nước đến hết ngày 1/8/2019

TỔNG CHI : 64.863.000 vnd

TỔNG THU : 52.770.000 vnd

Hiện tại số tiền xây dựng nhà máy nước vẫn còn thiếu, anh chị em có tấm lòng xin chuyển về cho Cha Xứ và Ban Trùm. Xin cảm ơn.

Khu lấy nước miễn phí cho cộng đoàn trong và ngoài Giáo Xứ
Nước tinh khiết đóng chai 330ml phục vụ miễn phí cho các lễ lớn trong năm

ANH CHỊ EM TẠI ĐÀI LOAN

Tổng quyên góp : 12.852.000 VND

1          ANH CHỊ ÚY TUYẾT     2.000 ĐÀI TỆ

2          ANH THƯỞNG SY        1.000 ĐÀI TỆ

3          ANH THÊ         1.000 ĐÀI TỆ

4          ANH HUYẾN    1.000 ĐÀI TỆ

5          ANH CHỊ THỤY HOẠT 100  USD

6          ANH CHỊ ĐẾ     2.000 ĐÀI TỆ

7          ANH ĐÌNH       1.000 ĐÀI TỆ

8          ANH CẢNH      1.000 ĐÀI TỆ

9          ANH HUẤN      1.000 ĐÀI TỆ

10        CHỊ LIÊN HƯNG           1.000 ĐÀI TỆ

11        ANH ĐƯỚC     1.000 ĐÀI TỆ

12        CHỊ LAN CON ÔNG KHANH     1.000 ĐÀI TỆ

13        ANH CHINH     1.000 ĐÀI TỆ

            TỔNG THU ĐÀI TỆ       14.000 ĐÀI TỆ

            TỔNG USD       100 USD

            ——————-

ANH CHỊ EM TẠI NHẬT BẢN

Tổng quyên góp: 14.910.000 VND

Anh Lục(Mẹ Hợi) : 5000 Y

Anh Lâm(Bố Trưởng) 5000 Y

Anh Hiệp( Mẹ Dinh) : 5000 Y

Anh Thượng(Mẹ Thoa) : 5000 Y

Chị Hồng (Bố Thêm): 5000 Y

Anh Vượng (Tuyết): 5000 Y

Anh Lâm(Mẹ Phi) : 10.000 Y

Anh Thăng (Thơm): 10.000 Y

Anh Thế (Thúy): 10.000

Anh Hiệu(Dương): 10.000 Y

Tổng 70.000 Yên

————————-

ANH CHỊ EM TẠI HÀN QUỐC

Tổng quyên góp : 9.000.000 VND

Anh Phẩm (Nhung)  50 KRW

Anh Trạng (Tuyết) : 50 KRW

Anh Phông : 50 KRW

Anh Chinh : 50 KRW

Anh Thao : 50 KRW

Anh Thượng : 50 KRW

Anh Doãn : 50 KRW

Anh Đa (Hương_ : 50 KRW

Anh Lộc (Huê) : 50 KRW

ANH CHỊ EM TẠI GIÁO XỨ

Tổng quyên góp : 16.000.000 vnd

  1. Anh Tàu (Bố Hưởng) : 2.000.000 đ
  2. Anh Thịnh : 1.000.000đ
  3. Anh Hưng (Liên): 1.000.000đ
  4. Bà Phi ( Lộc): 1.000.000đ
  5. Anh Trưởng (Rưỡng) : 2.000.000đ
  6. Anh Cường (Nhung): 1.000.000đ
  7.  Anh Thảnh (Dung): 1.000.000đ
  8.  Anh Trứ (đội trạch): 5.000.000đ
  9.  Ông Truyền: 1.000.000đ
  10.  Anh chị Liên: 1.000.000đ