Toà Giám mục Thái Bình: Thông báo Thánh lễ Truyền chức

0
1277

Toà Giám mục Thái Bình: Thông báo Thánh lễ Truyền chức

TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH, Số 6, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế

Thái Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2019

TRONG TÂM TÌNH TẠ ƠN THIÊN CHÚA,

TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH HÂN HOAN KÍNH BÁO:

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức linh mục và phó tế cho các thầy có tên dưới đây:

 I.    Các Tiến Chức Linh Mục:

1       Thầy PHÊRÔ NGUYỄN VĂN BANG
2       Thầy VINHSƠN NGUYỄN MINH ĐOAN
3       Thầy GIOAN B. BÙI NHƯ THƯỢNG
4       Thầy PHANXICÔ X. PHẠM CÔNG TIẾN
5       Thầy ĐAMINH TRẦN XUÂN TRỊNH
6       Thầy ĐAMINH NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG
7       Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN VƯƠNG
8       Thầy GIOAN Thánh Giá MARIA NGUYỄN HỮU TÀI, CRM
9       Thầy PHANXICÔ X. MARIA PHẠM ĐỨC THẮNG, CRM
10    Thầy PHÊRÔ ĐAMIANÔ MARIA NGUYỄN VĂN TUẤN, CRM
11    Thầy MICAE MARIA NGUYỄN VĂN TÙNG, CRM

II.   Các Tiến Chức Phó Tế:

1       Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN BỈNH
2       Thầy GIUSE VŨ VĂN CHIỀU
3       Thầy GIOAN NGUYỄN VĂN CƯƠNG
4       Thầy VINHSƠN NGUYỄN VĂN ĐỀ
5       Thầy GIUSE PHẠM VĂN ĐIỆP
6       Thầy GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN CÔNG HIẾN
7       Thầy GIOAN B. HOÀNG VĂN HỒ
8       Thầy GIOAN B. ĐOÀN VIẾT HƯỞNG
9       Thầy ĐAMINH NGUYỄN VĂN KHOAN
10    Thầy PAUL NGUYỄN VĂN LIÊM
11    Thầy VINHSƠN NGUYỄN THÀNH LUÂN
12    Thầy PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LUẬN
13    Thầy ĐAMINH NGUYỄN ĐÀM LUẬN 
14    Thầy PHÊRÔ V. PHẠM VĂN NHẬT
15    Thầy ĐAMINH TRẦN VĂN NHƯỢNG
16    Thầy GIUSE HÀ ĐĂNG OÁNH
17    Thầy MACCÔ PHẠM VĂN QUANG
18    Thầy GIUSE TRẦN VĂN QUYỀN
19    Thầy GIUSE PHẠM CAO SANG
20    Thầy GIUSE TRẦN XUÂN THĂNG
21    Thầy GIUSE BÙI VĂN THIỂM
22    Thầy GIUSE PHẠM VĂN THOẢ
23    Thầy VINHSƠN VŨ HUY THÔNG
24    Thầy GIOAN NGUYỄN VĂN TRÌNH
25    Thầy VINHSƠN NGUYỄN VĂN TUÂN
26    Thầy GIOAKIM PHẠM VĂN VIỆT

Thánh lễ truyền chức sẽ được cử hành tại quảng trường Nhà Chung Giáo phận Thái Bình vào hồi 08g00, thứ bẩy, ngày 07/12/2019.

Xin Quý Đức Ông, quý Cha và anh chị em về hiệp thông Thánh lễ và cầu nguyện cho các tiến chức sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận.

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Xin kính báo