Trực tiếp: Các em Thiếu Nhi Giáo Xứ Bồng Tiên rước lế lần đầu ngày 23/12/2018

0
257

Trực tiếp: Các em Thiếu Nhi Giáo Xứ Bồng Tiên rước lế lần đầu ngày 23/12/2018


Thánh lễ được truyền hình trực tiếp trên các trang:
http://giaoxubongtien.org
https://www.facebook.com/giaoxubongtien
https://www.youtube.com/giaoxubongtien
https://www.facebook.com/thanhleconggiao.
Thực hiện truyền hình trực tiếp bởi BTT Giáo Xứ Bồng Tiên.
#giaoxubongtien
#chauluotbongtien