Trực Tiếp: Chúa Nhật Lễ lá – Quan Thầy Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình ngày 14/4/2019.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên trang của Giáo Phận Thái Bình
http://giaophanthaibinh.org/

CHƯƠNG TRÌNH

– 7g00 : Đón tiếp

– 7g30 : Ổn định – Vũ khúc: “Hãy Đi Như Người Samari”

– 8g00 : Đề tài : “Luân Lý Tính Dục và Bảo Vệ Sự Sống”

– 9g00 : Giải Đáp Thắc Mắc – Xét Mình Xưng Tội

– 9g45 : Nghỉ giải lao

– 10g00 : Ngắm Đàng Thánh Giá Trọng Thể – Bí Tích Hòa Giải

– 11g30 : Cơm Trưa

– 12g30 : Giao Lưu Văn Nghệ – Diễn Nguyện(Thi đua theo Giáo hạt)

– 14g00 : Chia sẻ đề tài 2: “Hãy Đi, Và Từ Nay Đừng Phạm Tội Nữa”

– 14g45: Nghỉ giải lao

– 15g00 : Chầu Thánh Thể – Bí Tích Hòa Giải

– 16g00 : Làm Phép Lá và Đi Kiệu Lá

– 16g30 : Thánh Lễ

– 17g30 : Kết Thúc – Bế Mạc

Chương trình buổi sáng

Chương trình buổi sáng

Chương trình buổi chiều

Chương trình buổi chiều