Trực Tiếp : Chương trình “Hoan Ca Tạ Ơn” mừng 100 năm thành lập Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình ngày 9/8/2018.

0
563

Trực Tiếp : Chương trình “Hoan Ca Tạ Ơn” mừng 100 năm thành lập Giáo Xứ Bồng Tiên – Giáo Phận Thái Bình ngày 9/8/2018.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp Bởi BTT Liên Giáo Xứ Miền Bồng Tiên ( Bồng Tiên, Hoàng Xá, Đông A) trên các trang của Giáo Xứ Bồng Tiên. truyền hình trực tiếp trên các trang của Giáo Xứ.
www.giaoxubongtien.org
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here