Trực Tiếp: Dâng Hoa Đồng Tiến Các Xứ Họ và Thánh Lễ Khai Mạc tại Giáo Họ Đội Trạch – GX Bồng Tiên

0
639

Chương trình:

18h00 – 20h00 : Các Xứ Họ dâng hoa kính Đức Mẹ tại Giáo Họ Đội Trạch

20h00-21h00 : Thánh Lễ Khai Mạc Quan Thầy Giáo Họ Đội Trạch

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các trang của Giáo Xứ Bồng Tiên

Link xem dâng hoa hoa:

Link xem Thánh Lễ Khai Mạc