Trực tiếp : ĐHGT GIÁO TỈNH MIỀN BẮC LẦN THỨ XVI – Phần 6: THÁNH LỄ TẠ ƠN – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

0
1150

Trực tiếp : ĐHGT GIÁO TỈNH MIỀN BẮC LẦN THỨ XVI – Phần 6: THÁNH LỄ TẠ ƠN – BẾ MẠC ĐẠI HỘI