Trực tiếp : ĐHGT GIÁO TỈNH MIỀN BẮC LẦN THỨ XVI – Phần 6: THÁNH LỄ TẠ ƠN – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

0
720

Trực tiếp : ĐHGT GIÁO TỈNH MIỀN BẮC LẦN THỨ XVI – Phần 6: THÁNH LỄ TẠ ƠN – BẾ MẠC ĐẠI HỘI