Trực Tiếp: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ về giảng tuần đại phúc tại Gx Bồng Tiên 20/3/2018

0
504

Trực Tiếp :Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ giám mục Giáo Phận Thái Bình về giảng tuần đại phúc và dâng Thánh Lễ tại Giáo xứ Bồng Tiên 20/3/2018 Thánh Lễ sẽ được Ban Truyền Thông Giáo xứ Bồng Tiên thực hiện truyền hình trực tiếp trên các trang của Gx Bồng Tiên:

 

https://www.youtube.com/giaoxubongtien

https://www.facebook.com/giaoxubongtien/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here