Trực Tiếp: Lễ Giỗ 1 Năm Cha ĐaMinh Phạm Quang Trung tại Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 8/3/2019

0
177

Trực Tiếp: Lễ Giỗ 1 Năm Cha ĐaMinh Phạm Quang Trung tại Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 8/3/2019
Thánh Lễ được BTT Giáo Xứ Bồng Tiên thực hiện truyền hình trực tiếp trên các trang của Giáo Xứ Bồng Tiên:
http://giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/