Trực Tiếp: Rước Kiệu và Thánh Lễ Quan Thầy Giáo Họ Đội Trạch – Gx Bồng Tiên ngày 1/5/2019

0
617

Chương trình:

15h30: Rước kiệu Thánh Quan Thầy xung quanh khuân viên Thánh Đường

16h30: Thánh lễ Đồng Tế Kính Thánh Giuse – Quan Thầy Giáo Họ Đội Trạch