Trực Tiếp Thánh lễ an táng Đức tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 17/3/2018

0
1270

CHUYỂN TIẾP
Trực Tiếp Thánh lễ an táng Đức tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 17/3/2018
Thánh lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên các trang của Tổng Giáo Phận Sài Gòn và Các Trang của Giáo Xứ Bồng Tiên

https://www.youtube.com/giaoxubongtien
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
Nguồn: WGPSG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here