Trực Tiếp: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn tại Nghĩa Trang Gx Bồng Tiên 2.11.2020

0
205

Trực Tiếp: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Bồng Tiên 2.11.2020.