Trực tiếp: Thánh Lễ Kính Thánh Giuse – Quan Thầy Ca Đoàn Giuse Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 19/3/ 2019

0
165

Trực tiếp: Thánh Lễ Kính Thánh Giuse – Quan Thầy Ca Đoàn Giuse Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 19/3/ 2019
Link xem Youtube HD: https://youtu.be/SSPD_e8HmOU
Thực hiện truyền hình trực tiếp bởi BTT Giáo Xứ Bồng Tiên