Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Giáo Xứ Bồng Tiên 10/8/2018

0
1356

Trực Tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Giáo Xứ Bồng Tiên 10/8/2018
Link xem Youtube HD: https://youtu.be/HQ4aQCeIk9c
Chương trình được truyền hình trực tiếp Bởi BTT Liên Giáo Xứ Miền Bồng Tiên ( Bồng Tiên, Hoàng Xá, Đông A) trên các trang của Giáo Xứ Bồng Tiên.
www.giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here