Trực Tiếp: Thứ 5 Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly tại Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 18/4/2019.

0
234

Trực Tiếp: Thứ 5 Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly tại Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 18/4/2019.
Link xem Youtube HD: https://youtu.be/s-jSUpzXelI
Thánh Lễ được truyền hình trực tuyến trên các trang của Giáo Xứ Bồng Tiên
www.giaoxubongtien.org

https://www.facebook.com/giaoxubongtien/

https://www.youtube.com/giaoxubongtien/
Thực hiện truyền hình trực tiếp bởi BTT Giáo Xứ Bồng Tiên