Trực Tiếp: Thứ 6 Tuần Thánh – Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu tại Giáo Xứ Bồng Tiên 19/4/2019

0
303


Trực Tiếp: Thứ 6 Tuần Thánh – Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu tại Giáo Xứ Bồng Tiên 19/4/2019

Chương trình ngắm bắt đầu lúc 19h30

Chương trình Tam Nhật được truyền hình trực tiếp trên trang:
www.giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/