Trực Tiếp: Thứ 6 Tuần Thánh – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 19/4/2019

0
269

Trực Tiếp: Thứ 6 Tuần Thánh – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu tại Giáo Xứ Bồng Tiên – GP Thái Bình ngày 19/4/2019.

Chương Trình thứ 6 Tuần Thánh

14h30 : Viếng 14 đàng Thánh Giá Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su.

19h30 : Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

22h30 : Nghi thức Táng xác Chúa Giêsu

Chương trình tam nhật được truyền hình trực tiếp trên các trang của Giáo Xứ Bồng TiênChương trình Tam Nhật được truyền hình trực tiếp trên trang:
www.giaoxubongtien.org/
https://www.facebook.com/giaoxubongtien/
https://www.youtube.com/giaoxubongtien/