Trực Tuyến: Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh – 15h30 – 25.12.2020 – Giáo Xứ Bồng Tiên – GP. Thái Bình

0
452

Chương trình:

Ngày 24.12.2020

16h00: Lễ Vọng.

19h30: Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh.

21h30: Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh.

Ngày 25.12.2020.

15h30: Rước Kiệu xung quanh khuân viên Giáo Xứ.

16h00: Đại Lễ Mừng Thiên Chúa Giáng Sinh.