Trực Tuyến: Thánh Lễ Chính Tiệc Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 20.12.2020

0
1015

Trực Tuyến: Thánh Lễ Chính Tiệc Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 20.12.2020

16h30 ngày 19.12.2020.

Chương trình:

Thứ 7 ngày 19.12.2020.

16h30: Rước đoàn đồng tế từ nhà chung và Thánh Lễ khai mạc. Sau Thánh Lễ cung nghinh Thánh Thể chầu đến 21h00.

Chúa Nhật ngày 20.12.2020.

5h00: Thánh Lễ thứ nhất. Sau Thánh Lễ Chầu Thánh Thể đến 7h30.

8h00 : Rước kiệu xunh quanh khuân viên Thánh Đường Giáo Xứ.

9h00 : Thánh Lễ Chính Tiệc.

13h30-16h00 : Chầu Thánh Thể Chúa.

16h00: Thánh Lễ thứ 3.

Thứ 2 ngày 21.12.2020.

4h45: Thánh Lễ tạ ơn.