Trực Tuyến: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Giuse Trần Xuân Thăng tại Giáo Xứ Bồng Tiên 10-12-2020

0
582

Trực Tuyến: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Giuse Trần Xuân Thăng tại Giáo Xứ Bồng Tiên 10-12-2020

Chương Trình:

8h30: Đón Tiếp và Tặng Hoa

9h00: Rước vào Thánh Lễ