Văn Thư Bổ Nhiệm (04/1/2019)

0
1616

Chiếu theo Giáo luật điều 157; 553; 555 và Chỉ Nam Giáo phận; vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thái Bình, ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐỆ, SDB – Giám Mục Giáo Phận Thái Bình BỔ NHIỆM